Crna neonka

Crna neonka (Hyphessobrycon herbertaxelrodi) je slatkovodna ribica porodice ¸¸characin” ( porodica ¸¸Characidae”) reda ¸¸Characiformes”. Ona nastanjuje Paragvajski sliv južnog Brazila.

Ova vrsta ima tipičan izduženi izgled koji imaju tetre; ima jednobojan, osnovni kolorit ali sa dve karakteristične spojene uzdužne pruge, bela iznad crne. Oko ima dve tanke ali karakteristične trake u boji,  crvena iznad žute. Ona može maksimalno porasti do otprilike 4cm. Uprkos njenom imenu, ona ne liči naročito na neonku, koja pripada drugom rodu.

Uobičajena ishrana ove ribe sastoji se od malih beskčmenjaka i biljaka.

H. herbertaxelrodi je akvarijumska ribica koju preferiraju mnogi hobisti.

Crna neonka se nekad naziva crna tetra ali to ime se odnosi na drugu vrstu, Gymnocorymbus ternetzi.

U akvarijumu

Crne neonke bi trebalo da se drže u mekoj kiseloj vodi, koja uvek mora biti čista. Njjihov akvarijumu bi trebalo da ima prave biljke, tamniju podlogu i dosta prostora za plivanje. Crne neonke bi trebalo da se drže u grupama od najmanje 4-6 ribica.

Ove ribice plivaju u gornjem nivou vode u akvarijumu i ne hrane se sa dna. Stoga se preporučuje da se drže zajedno sa ribicama koje obično plivaju po dnu (kao što je ¸¸pygmy corydoras”) da bi se pojeli ostaci hrane sa dna i sprečilo nagomilavanje otpada.

Crne neonka se mogu hraniti različitom hranom u koju spadaju pahulje, zaleđena i konzervirana suva hrana. Preporučuju se takođe i male životinje kao što su gliste i škampi jer one doprinose boljoj boji kod ribica.

Razmnožavanje

Crne neonke se lako mreste ako je kvalitet vode odgovarajuć. Pre razmnožavanja hranite ribice kvalitetnom hranom. Ribice koje napune otprilike jednu godinu spremne su za razmnožavanje. Pol ribice se može odrediti na osnovu oblika tela. Ženke crnih neonki imaju mnogo duže telo od mužjaka.

Iako se crna neonka može držati u vodi koja je tvrđa i alkalnija od njihovog prirodnog staništa, kada se razmnožava, neophodno je da voda bude približno kao u Amazonu. Voda tada treba da bude kisela sa tvrdoćom ne više od 4. Osvetljnje treba da bude prigušeno.

Crna neonka leže lepljiva jaja svuda po akvarijumu, po biljkama i td. Jedna ženka može izleći nekoliko hiljada jaja. Roditelji crne neonke jedu svoja sopstvena jaja i mlađ, zato bi trebalo ukloniti roditelje posle mrešćenja. Kao i mnoge ribe, crna neonka se mresti rano ujutru. Uzgajanje mlađi može biti jako teško zgog njihove male veličine. Njihova prva hrana su obično protozoe (infusorija). Može se koristiti veoma blaga hrana za mlađ a kasnije i sirovija hrana. U bilo kom periodu, crnoj neonki prija hrana koja se sastoji od živih organizama odgovarajuće veličine.

Izvor: Wikipedia

Morate se ulogovati da postavite komentar.